Verktøykasse for misjonsgudstenester

– Kyrkjelydane har no tilbod om ei verktøykasse for misjonsgudstenester i openberringstida, fortel misjonsrådgivar Ole Kristian Nordmark Due i Møre bispedøme. Han har stått sentralt i arbeidet med å utvikle ressursane.

Openberringstida er tida mellom jul og fastetida og blir rekna som den særlege misjonstida i kyrkjeåret. Samarbeid menighet og misjon (SMM) har laga ei verktøykasse med byggeklossar for gudstenestearbeidet i openberringstida.

Ressursane er laga for å kunne brukast rett inn i dei vanlege gudstenestane, slik at dei får eit misjonspreg.

– Openberringstida i kyrkjeåret er knytt til tekstar som syner ulike sider ved Jesus. I vår kyrkje er det blitt vanleg å knytte denne tida spesielt til temaet misjon, seier Due, som vonar kyrkelydane vil sette pris på opplegget.

Det er laga eigne opplegg for Kristi openberringsdag, 2. søndag i openberringstida 2018, 3. søndag i openberringstida 2018 og Kristi forklarelsesdag 2018. 

– Bruk openberringstida til å sette fokus på den misjonsavtalen kyrkjelyden har, eller det landet, søsterkyrkja og misjonsprosjektet de samarbeider med. Ta gjerne kontakt med den SMM-organisasjonen de samarbeider med, oppmodar misjonsrådgivar Ole Kristian Nordmark Due i Møre bispedøme. 

NYTTE: – Vi vonar verktøykassa for misjonsgudstenester i openberringstida blir ein nyttig ressurs for mange kyrkjelydar, seier misjonsrådgivar Ole Kristian Nordmark Due i Møre bispedøme. Han har vore sentral i arbeidet med å utvikle ressursen. 

 

LES MEIR:
Tips til gudstenester med misjonspreg i openberringstida

Kontaktinformasjon for Møre bispedømeråd - Møre biskop

Besøksadresse:

Moldetrappa 1 - Molde

Åpningstider:

Mandag-fredag 
kl. 08.30-15.30

Postadresse:

Møre bispedømeråd

Moldetrappa 1

6415 MOLDE

E-post: more.bdr@kyrkja.no

Tlf: 71 25 06 70

Telefontider:

Mandag-fredag

kl. 09.00-15.00

Ansvarleg redaktør:

Bjørn Olaf Storhaug

Nettredaktør:

Svein Magne Harnes