Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Engasjement rundt forslagsrunde til ny biskop - se listen her!

32 personer foreslått som ny biskop i Tunsberg.

LENKE TIL LISTEN LIGGER UNDER ARTIKKELEN

Fornøyd bispedømmeråd
Bispedømmerådsleder Lill Tone Grahl-Jacobsen er glad for engasjementet rundt omkring i Vestfold og Buskerud.
- At vi har fått innspill på 32 navn synes vi er bra. I tillegg hadde vi nesten 100 forslagsstillere, og begge disse tallene tyder på at folk bryr seg om kirken og om hvem som skal være vår biskop i årene som kommer. 

Hun og bispedømmerådet synes det har kommet mange spennende og kvalifiserte navn på blokka, men Grahl-Jacobsen er tydelig på at dette er den første runden i prosessen, og at disse navnene kun er forslag. 
- Bispedømmerådet står fritt til å nominere, både fra denne listen, og gjennom interne forslag i rådet. 

Klar med nominasjoner i mars
I tiden fremover skal rådet legge til sine egne forslag før de starter utvelgelsen som ender med opptil fem nominerte. Disse skal offentliggjøres i midten av mars, men frem til da er prosessen lukket for andre enn rådet. Lill Tone presiserer: 
- Nå går bispedømmerådet inn i en utvelgelsesprosess som er untatt offentligheten. Dette bidrar til å skjerme rådet fra ytre press og påvirkning, men når nominasjonene er klare utpå vårparten, skal vi sørge for at folk blir godt kjent med kandidatene vi lander på. 

Bispedømmerådslederen benytter også muligheten til å takke alle forslagsstillerne for engasjementet, og ser frem mot en spennende vår hvor denne listen er med på å danne grunnlaget for prosessen frem mot en endelig avgjørelse i juni.
- Mange har gjort en jobb med å argumentere for sine forslag, og det setter vi stor pris på. Vi tar innspillene med i det videre arbeidet, og gleder oss til å presentere de nominerte i mars.

Ved spørsmål, kontakt Lill Tone Grahl-Jacobsen på 911 40 595.