Biskopen

Per Arne Dahl ble vigslet til biskop i Tunsberg bispedømme 21. september 2014.

- Jeg ønsker i min tid som biskop å inspirere, fremme gjestfrihet og gjøre Jesus kjent, trodd, tilbedt og etterfulgt.

Per Arne Dahl (65) er gift med Anne og har 5 barn. Han har det meste av sin tid arbeidet på Modum Bad med sjelesorg, terapi og forkynnelse. Han har vært amanuensis ved Menighetsfakultetet i 10 år og der underviste han i sjelesorg. Dahl har vært i prestetjeneste i Åmot kirke, Trefoldighetskirken og i Oslo Domkirke og har også vært prest på Stortinget. I 25 år var han fast spaltist i Aftenposten Søndag, og har skrevet en rekke bøker.

Han har vært mye benyttet som foredragsholder og mange kjenner ham fra andaktene på NRK.

Per Arne Dahl har mottatt Petter Dass prisen av Vårt Land for sitt formidlingsarbeid i skrift og tale om tro og verdier. En viktig kommunikasjonsplattform i hans gjerning er spalten «Bispeveien» som trykkes i de fleste aviser i Vestfold og Buskerud annen hver lørdag.

- Jeg ønsker å fremme god relasjonell ledelse både blant kirkens lønnede medarbeidere og de frivillige ildsjelene rundt om i bispedømmet. Samvirke mellom kirke og kultur er viktig for meg, og at kirken fremstår som et hjem for så mange som mulig i en ganske brutal og ugjestmild virkelighet.