Skaperverkets dag

Skaperverkets dag kan feires i forbindelse med en gudstjeneste og gjerne i tilknytning til andre lokale arrangement, som Verdens miljødag 5.juni eller andre markeringer. Andre vil velge å feire Skaperverkets dag på et senere tidspunkt som høstgudstjeneste/høsttakkefest.

Ressursmateriell til Skaperverkets dag fra 2016 og tidligere år ligger tilgjengelig i lenker nederst.

Markér Skaperverkets dag i din menighet, f.eks. ved å:

  • Bruk salmen «Hører du klokkene» eller Klimapilegrimens bønn under en gudstjenestemarkering av Skaperverkets dag (se ressurser i lenkene)
  • Be menighetsrådet om å vedta at dere skal bli grønn menighet. (Dersom dere allerede er grønn menighet, etterspør om dere har nedsatt en «Grønn gruppe» som kan følge opp dette arbeidet.)
  • Lag et arrangement (f.eks. en klimapilegrimsvandring, loppemarked, friluftsgudstjeneste, «Å så vakkert» musikal for barn, klimasporløp, e.l.)

Menigheten finner selv et passende tidspunkt for markeringen. Kanskje kan dere dra veksler på samarbeid med en annen menighet/organisasjon, eller legge markeringen i sammenheng med sommeravslutning eller høsttakkefest?

I lenkene under finnes ressurser til:

GUDSTJENESTE: Liturgiske ledd og prekentips

MUSIKK

KLIMAPILEGRIM

*Vandreheftet ble utarbeidet til kampanjen Klimapilegrim 2015. Kampanjen Klimapilegrim 2015 er over, men det er fortsatt mulig å arrangere klimapilegrimsvandringer og andre aktiviteter under denne parolen. Underskriftskampanjen var rettet mot klimatoppmøtet i Paris og er derfor nå avsluttet. Men det er mulig å heller oppfordre deltakere på klimapilegrimsvandring til å signere Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop om at oljefondet skal bidra til å løse klimaproblemer – ikke skape dem. Les mer på www.fasteaksjonen.no/klima eller last ned underskriftsliste her.

TIPS OG IDEER:

TIL MENIGHETSBLAD:

 

Kontaktinformasjon for Den norske kirke, Kirkerådet

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Tlf.: 23 08 12 00

Epost: post.kirkeradet@kirken.no

Redaktør: Ingeborg Dybvig

Nettredaktør: Gunnar Westermoen

Nettsiden gronnkirke.no er en videreføring av samarbeidsprosjektet Skaperverk og Bærekraft som ble avsluttet i 2016.