91 likekjønnede par viet i kirken i 2017

Ett år har gått siden det historiske vedtaket da Kirkemøtet godkjente en vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke.

Den sentrale kirkeboken der alle menighetene registrerer kirkelige handlinger, viser at 91 likekjønnede par inngikk ekteskap i Den norske kirkes regi i 2017. 39 av ekteskapsinngåelsene var mellom to menn, 52 var mellom to kvinner.

- Det var en stor dag da vi fikk en vigselsliturgi som kan brukes av alle par. Mange hadde ventet svært lenge på å kunne gifte seg både for Guds åsyn og i menneskers nærvær. Særlig gjorde det inntrykk å høre om mennesker som hadde bodd sammen siden 80-tallet og som hadde ventet med å gifte seg, fordi det var viktig for dem at det skjedde i kirken, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Det var et bredt flertall - 83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter - som stemte for vedtaket 30. januar 2017.

- Jeg vil berømme alle som har bidratt til at vi kan leve sammen i Den norske kirke. Vi har to teologisk begrunnede syn og jeg opplever at vi nå klarer å ta konsekvensen av dette. Min erfaring er at klimaet for å snakke sammen i Den norske kirke er blitt bedre det siste året, sier kirkerådslederen.

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer ikke tall for inngåtte ekteskap i 2017 før nærmere sommeren. Her er tidligere tall fra SSB over antall inngåtte ekteskap mellom likekjønnede: 300 i 2015, 278 i 2016.